KARADENİZ ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU KURULDU.

KARADENİZ ALEVİ- BEKTAŞİ FEDERASYONU KURULUŞ BİLDİRGESİ
Karadeniz Bölgesinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Öğretisinin araştırılması,yaşatılması,tanıtımı ve dayanışmanın sağlanması amacıyla, aşağıda belirtilen temel ilkeler çerçevesinde 2 yılı aşkın bir süredir yapılan toplantılar olumlu sonuçlanmıştır.Bölgemizde bulunan Tokat,Amasya,Çorum,Samsun ve Ordu İllerinde çalışmalarını sürdüren bir çok Alevi-Bektaşi Kültür Dernekleri bir araya gelerek merkezi Tokat İli olmak üzere ve kısa adı KAB-FED olan Karadeniz Alevi-Bektaşi Federasyonunu kurmuşlardır. Kuruluş başvuru dilekçesi Tokat Valiliğince kabul edilmiş ve Federasyonun kuruluşu 03.11.2020 tarihinde onaylanmıştır. Yasal olarak çalışmalarına başlayan Federasyonumuz;
1 – Alevi-Bektaşi Kültür ve Öğretisi sorunlarının demokrasi ve laiklik ilkeleri temelinde çözülmesi ve Demokratik ve Laik Türkiye’nin daha çağdaş bir ülke durumuna gelmesi için çalışmalarını sürdürecektir.
2 – İnsan emeğinin en yüce değer olduğu gerçeğinden hareketle,insanın insanı sömürmediği,baskı ve zulmün ortadan kalktığı,insanca yaşanılır bir Türkiye ve Dünya için sosyal ve kültürel çalışmalar yapacaktır.
3 – Federasyonumuz hiçbir siyasi örgüt ve ideolojik yapılanmaya bağlı olmayacaktır. 4 – Atatürk Devrimlerinin,Cumhuriyetin,Demokrasinin ve Laikliğin savunuculuğunu yapacaktır. 5 – Tüm insanların eşitliğini ve kardeşliğini savunacak ,çalışmalarını ırk,dil,inanç,cinsiyet ve siyasal görüş ayırımı yapmadan sürdürecektir.Doğa ve Çevre sorunlarına duyarlı davranacaktır. 6 –Karadeniz Bölgesindeki İllerde el sanatları, organik ve ekonomik ürün yetiştirme ve ürünlerin bölgemiz sınırları içinde dağıtımı için gerekli çalışmaları yapacaktır. Sanat ve kültürel çalışmaların bölgemizde ortaklaştırılması için gerekli düzenleme ve planlamanın yapılmasına öncülük edecektir.
Federasyonun 6 ay içinde yapması gereken 1.Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, görev yapacak Kurucu Yönetim Kurulu ve Görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
KARADENİZ ALEVİ – BEKTAŞİ FEDERASYONU KURUCU YÖNETİM KURULU
ADI SOYADI
DERNEĞİ – GÖREVİ FEDERASYON GÖREVİ
1 –Muharrem ERKAN Tokat -Kalender Çelebi Der. Başkan Gn. Başkan
2 – Birol TUTKAN Fatsa Alevi Kültür ve Yard. Der. Başkan Gn.Başk.Yrd.
3 – Muharrem KARTOV Tokat- EskiköyüYard. Derneği Bşk.Yard. Sayman
4 – Ahmet ÇELEBİ Amasya –Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kült.Der. Başkan Üye
5 – Satılmış ÖZCAN Osmancık – Koyunbaba Kültür Der. Başkan Üye
6 – Abdullah TUNÇ Çorum – Alevi Kültür Merkezi Der. Sekreter Üye
Tüm Halkımıza Saygı ile Duyurulur. Birol TUTKAN
Karadeniz Alevi – Bektaşi Fed. Bşk. Yrd.
Next Post »