insan hakları evrensel bildirgesi.

10 ARALIK 1948 İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİNİN KABULU.

 

TARİHCESİ: İnsan Hakları konusu, Eski çağda Yunan ve roma döneminde ilk defa dile getirilmiş olup,  orta çağda ‘da Feodal hukuka “İnsanların Ödevleri” konulu kurallar konmuştur. Aydınlanma süreci Amerika (1776) ve Fransa Devrimi  (1789) sonrası ilk insan hakları,  “Eşitlik,  kişi güvenliği düşünce ve İnanç özgürlüğü, Mülkiyet ve siyasal haklar “  bicimde yasalarda yer almıştı. Sanayi Devrimi ve kapitalizmin gelişmesi ile birlikte Halk ve emekçiler  “Adil ücret,  sosyal güvenlik,  daha iyi çalışma koşulları sendika,  grev,  sağlık ve eğitim” hakları konularında ’ki talepleri kitle gösterileri ile dile getirdiler.  Zamanla bu konudaki isteklerin birçoğunun hayata geçirilmesi ile birlikte Avrupa da ilk olarak  “sosyal Devlet” olgusu yaşanmaya başladı. 1.inci ve 2.inci Dünya paylaşım savaşlarının yarattığı “vahşet,  yıkım ve can kayıpları”  sonrası Dünya barışını korumak amacıyla önce milletler cemiyeti 1918 yılı sonrasında Birleşmiş Milletler örgütü 1945 yılında kuruldu.

Birleşmiş Milletler Örgütü,  Dünya ülkelerindeki, iç ve dış barışı kalıcı hale getirmek için. Hazırladığı 30 maddelik insan hakları Evrensel bildirgesini 10 Aralık 1948’de kabul etti. Türkiye Devletinin de İmzaladığı bildirgede; İnsanların birbirlerine kardeşlik duyguları ile davranmasını, ırk, Din, Dil, cinsiyet, renk ayrımı yüzünden baskıya uğramasını ve kişi güvenliğinin sağlanmasını emrediyordu. Ayrıca eğitim parasız olması, seyahat etme, çalışma ve meslek edinme hakkının olması,  her insanın doğuştan eşit olarak dünyaya geldiğini,  keyfi tutuklama, yargısız infaz, yargı kararı olmadan hapis, ve sürgünden korunması, bağımsız ve tarafsız mahkemeler de adil ve halka açık bir şekilde yargılanma, sosyal güvenlik, sanat- kültürel  etkinliklerine  katılma ve yararlanma gibi…… Temel haklar yer almak da idi.

Ülkemizde ve dünyada ayrım yapmadan, tüm insanların sevgi,  Barış, Hoşgörü ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşamasını sağlamak için, biran evvel  “ insan hakları evrensel bildirgesi ”’ne tüm dünya devletlerinin sahip çıkarak, korumaları daha da geliştirerek uymaları dilek temennimizdir. Büyük önder  “ATATÜRK” ün de ifade ettiği gibi “Yurtta Barış Dünyada Barış” ilkesinin başta ülkemizde olmak üzere tüm dünya devletlerin de uygulanması dilek temennilerimizle;  “10 Aralık İnsan Hakları Bildirgesi’nin” kabul edilişinin 72. Yıl dönüm tüm insanlık âlemine kutlu olsun.

 

BİROL TUTKAN

Karadeniz Alevi Bektaş Fed.Gen.Bşk.Yrd.

Fatsa Alevi Kültür Der. Bşk.

« Previous Post
Next Post »