BASINA ve KAMUOYUNA

Tarihsel sürecin derinliklerine göz attığımızda, Alevi Bektaşi inancını hor gören, yok sayan, yaşam hakkı vermeyen, yok etme, yakma, yıkma anlayışına sahip Ebu Süfyan ve evlatlarını; onun yolunda yol yürüyenleri tarihin karanlık sayfalarında duyduk, okuduk,  gördük. Yüzyıllardır insanlığın mutluluğunu, huzurunu, birliğini, dirliğini; dostluğu, kardeşliği, barışı, sevgiyi, kendine rehber edinen “Allah, Muhammet Ali” anlayışını bedeninde hisseden edep, erkân olup yol yürüyen yol ulularımıza neler söylenmedi ki? Ne iftiralar atılmadı ki! Bugün de atılmaya devam etmektedir. Bunu yapanlar uzaklarda olanlar değildi. Bir zamanlar beraber yol yürüdüğü canlarıydı. Aynı soydan, aynı kandan da olabiliyordu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa’nın amcası Ebu Lehep peygamberimizin can düşmanı olmuştu.  Pirimiz Pir Sultan Abdal “Her ağacın kurdu özünden olur.” diyerek yakından gelebilecek tehlikelere duyarlı olun demiştir. “İnsanların birçoğunu cehennem için yarattık.  Bunların kalpleri vardır kavrayamaz, gözleri vardır ama göremezler,  kulakları vardır işitemezler. Onlar hayvan gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır.”

Bildiride imzası(?) bulunan ocakzadeler imzalı bir bildiri yayınlanmış fakat bu bildirinin içeriği hakkında bilgisi olmayan bazı dedelerin ismine yer verildiğini öğreniyoruz. Görünen o ki yolumuzun temel kuralı olan “rızalık” dahi, adı geçen bazı kişilerden alınmamıştır. Bildiriyi kaleme alanlar  “Postnişin Veliyettin Ulusoy’un bunlarla işbirliği ve dayanışma içinde olduğu gerçeğini gizleyemez.” demiş fakat  alevi yol inancına sahip birileri şunu çok iyi bilir ki -kendilerinin de ifade ettiği gibi- “postnişin” postunda fiili oturan edep, erkân yol süren mürşide karşı bir sitemleri varsa? “erkan” yol içerisinde sürülür. Bunu söyleyenler sözlerine yol eri olmadıklarını ifade ederek başlamışlardır.

Kendi İfadelerinde yer bulan, “Toplumu inancımıza aykırı söylemlerle zehirleyerek, Ali’siz haricilerin nihai hedeflerine yani yeni bir dine ulaştırmak istedikleri açıktır” bu sözle kimin kimi nasıl zehirlediklerini görmezler mi? Duymazlar mı? II. Mahmut döneminde (1826) Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla beraber,  Alevi köylerine, dergâhlarına, tekke, türbelerine zorunlu cami yapılıp toplumu değiştirme, dönüştürme yoluna gidildiği görülmek istenilmemektedir. Hariciler diye itham edilen bugünün edep, erkân, yol süren Canlarına karşı söylenecek en anlamsız bir sözdür. Haricîlik, bir tarafta Ali taraftarı diğer tarafta Muaviye, üçüncü bir yapıda hariciler. Mürşidimiz Veliyettin Hürrem Ulusoy  “Hak, Muhammet, Ali”  diyenlerdendir. Ali taraftarı olduğu açıkça ortada durmaktadır. Yürüttüğü hizmet postu tehdit edilmekte, ayar verilmeye çalışılmaktadır. Bizler yol hizmet erleri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy’la beraber yolu sürmekteyiz. Ayrıca bu bildiride imzası bulunanlardan bazıları bir zamanlar Alevi örgütlerinin yapısında olup, çıkarları için bu yapıdan ayrılarak haricilik yapmış olmuyor mu?

Mürşidimizin ifade ettiği “komşu inanç” kavramı açık ve nettir. Bizim gibi yol erkân sürmeyen toplulukların tümü kast edilmektedir.  Bunu söyleyenler, diyanetin söylemini yerine getiriyor, kendilerini bu yapının içerisinde görüyorlarsa, onlar yerini bulmuştur demektir. Bizler,

Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz

Kil-ı kal bilmeyiz, ifta bilmeyiz

Hakikat şehrinde hata bilmeyiz

 Şah-ı merdan gibi Âlimiz vardır.

Bildiride imzası(?) bulunan “ocakzadeler”  bugünden yarını gören, söylenmedik sözden anlam çıkartan, “Alevilik İslam değildir, demek istiyor.” diyerek bir başka anlam yüklemeye çalışmıştır. O zaman şunu söylemek gerek,

 7 Kasım 656 tarihinde Ali Efendimizin karşısında Cemel Savaşı yapanlar,

 Ali’yi hançerletenler, hançerleyen

 İmam Hasan’a zehir içirtenler, içirenler

  10 Ekim 680 tarihinde İmam Hüseyin’i ve ehlibeyti Kerbela’da günlerce aç susuz bıraktıranlar, bırakanlar

 İslam’ım diyenlerdendi. Bugün de bizler bu gibi İslam olmayı kabul etmemekteyiz.

 Sözde bildiride imzası(?) bulunan ve kendilerini ocakzade olarak ifade edenler şunu iyi bilmelidir ki şu anda mürşitlik hizmetini yürüten yol ulumuz,

Tevrat’ı yazabilirim

İncil’i dizebilirim,

 Kur’an-ı sezebilirim,

 Mademki ben bir insanım.

dizeleri ile  neye nasıl inandığını ortaya koymaktadır.  Alevilerde arınma, durulma hakkın ve halkın huzurunda, canların razılığı ve rızalığı ile cemlerde yine canların huzurunda  ve yine canlardan talep edilir.  “Kul kuldan razı olmadan hakkın kuldan razı olmadığını bilir.”  bu inançla erkân yürütülür. Anlamadığın bir dilde okunacak Yasin-i Şerif, Fatiha hakka yürüyen cana karşı bir görev değildir. Sağ iken canların anladığı bir dilde okudukları Yasin-i Şerif, Virani yorumuyla Fatiha’nın daha anlamlı bir hal aldığının bilincindeyiz, okumaktayız. Ali’nin Kuran-ı Natık olduğunun farkındayız, inanmaktayız…

 Bismillahı bilmeyen faki

 Fatiha’yı okusa imam olamaz

 El hem Muhammet’tir, dülillah Ali’dir.

 İkisini bilmeyen hakkı bulamaz”

 diyenlerdeniz.

Hakkın yolunu kaybedip  halka nifak tohumları ekerek, yargısız ithamlarda bulunmak can olana yakışmaz. Mürşidimizin dediği gibi “Yetmiş iki millete bir nazarla bak.”  dostluğu, barışı kardeşliği en önemlisi sevgiyi hâkim kılmak bizim asli görevimizdir. Karadeniz bölgesinde Hak bildiğimiz yolda edep, erkan, yol yürüten yol hizmetçileri olarak mürşidimiz Veliyettin Ulusoy ile beraberiz. Beraber olmaya da devam edeceğiz. “Yol cümleden uludur.” bilgisi ve bilinciyle,

 Erenler cemine her can giremez

 Edep erkân yol olmayınca

 Her kamberim diyen kamber olamaz

 Bükülü kemendi dal olmayınca.

 deyişiyle yola can baş koyanlara aşk ola.

Karadeniz Bölgesinde hizmet yürüten ocak dedeleri ve kurumlar: 22/05/2021

 

Muharrem ERKAN                                ​Hıdır Abdal Ocak Dedesi

 Adı Güzel ERBAŞ                                 ​Söylemezoğlu Ocak Dedesi

 Nurettin AKSOY                                   ​Hacı Bektaş Ocak Dedesi

 Şafak ÇOŞKUN                                     ​​​​Keçeci Baba Ocak Dedesi(Ali Pir Civan)

 Veli YÜKSEL                                            Keçeci baba Ocak Dedesi

 Hüseyin SOLMAZ                                ​​​İmam Rıza Ocak Dedesi

 Seydi Rıza KABADAYI                          ​​​Ali Baba Ocak Dedesi

 Cem Sultan ERMİŞ                              ​İlyas Baba Ocak Dedesi

 Turan ŞAHİN                                       ​Kul Himmet Ocak Dedesi

 Haydar CAN                                         ​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

 Sadık BAŞ                                               ​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

 Ali BAŞ                                                    ​Aziz Baba Sultan Ocak Dedesi

 Abbas ULUSOY                                      ​Hızır Sultan Samut Ocak Dedesi

 Şahin POLAT                                          ​Sarısaltık Ocak Dedesi

 Garip AYGÜN                                        ​Şıh Çoban ocak dedesi Dedesi

 Enver GÜL                                             ​Gül Ali Ocak Dedesi

 Cafer KAYA                                           ​Kemalli Ocak Dedesi

 Aslan GÖKALP                                      ​Ali Baba Ocak Dedesi

 Ali RIZA AYKUT                                     ​Pir Sultan Ocak Dedesi

 Satılmış AYKUT                                    ​Pir Sultan Ocak Dedesi

 Hüseyin (Avni) ÖZTÜRK                     ​Güvenç Abdal Ocak Dedesi

Hüdai GÖKTEPE ​​​Ordu Gürgentepe Güvenç Abdal Ocak Dedesi

 Emrah ÇOLAK                                      ​Güvenç Abdal Ocak Dedesi

 Seydi ASLAN                                         ​Eraslan Ocak Dedesi

 Yaşar NERGİZ                                       ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

 Ahmet TUĞSEL                                     ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

 Veli HANÇER                                        ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

 İbrahim YAŞAR                                    ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

 Veli Can ÇELEBİ                                   ​Hubyar Sultan Ocak Dedesi

 Hüseyin YILDIZ                                    ​Ağlarcı İbrahim Ocak Dedesi

 Rıza PİRDOĞAN                                  ​Şah İbrahim Ocak Dedesi

 Veli NEFESOĞLU                                 ​Kudviddin Haydar Ocak Dedesi

 Ali Ekber ERDEM                                 ​Yağmur Ocak Dedesi

 Satılmış ÖZCAN                                   ​Hüsem Ganişah Ocak Dedesi

 Hasgül ASLAN                                     ​Seyit Ali Sultan Ocak Dedesi

 Ali BAL                                                 ​Ergonaş Baba Ocak Dedesi

,

 

 

 

KURUMSAL YAPILAR

 Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı                      ​​Muharrem ERKAN     

 Tokat Kalender Çelebi Derneği Genel Başkanı                                  ​​​​Muharrem ERKAN

 Amasya Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı     ​Ahmet ÇELEBİ

 Pir Sultan Kültür Derneği Tokat Şube Başkanı                 ​                   ​​Muharrem ERKAN

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kocacık Şube Başkanı                     ​Durmuş DELEN     

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Yol Konak Şube Başkanı                 ​​Alim GARİPOĞLU 

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Almus Şube Başkanı                        ​​Hüseyin YÜCEL   

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Taşlı Çiftlik Şube Başkanı           ​     ​Aykut POLAT         

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Turhal Şube Başkanı                        ​​Cengiz KUL           

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kale Ardı Şube Başkanı                   ​Seyfettin ŞAHİN   

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Samsun Şube Başkanı                     ​Cem Sultan ERMİŞ 

 Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı                         ​Necati KÖSE           

 Alevi Kültür Derneği Aktepe Şube Başkanı                                           ​Kemal ÇOPUR       

 Alevi Kültür Derneği Zile Şube Başkanı                                                 ​Selahattin ERDEN 

 Alevi Kültür Derneği Ordu Şube Başkanı                                               ​Hasan YILMAZ     

 Fatsa Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​Birol TUTKAN 

Ünye Alevi Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı                                 ​Yüksel BEŞLİ         

 Amasya Merzifon Piri Baba Kültür Yardımlaşma Derneği Başkanı    ​Cengiz DOĞMUŞ 

 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Merzifon Şube Başkanı           Hasan GÜVENÇ   

 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gümüşhacıköy Şube Başkanı  ​Ali Naki BAHAR 

 Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı             ​​Nurettin AKSOY

 Amasya Gümüşhacıköy Ali Pir Civan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ​İbrahim CESUR

 Amasya Gümüşhacıköy İmirler Köyü Niyaz Baba Kültür Dayanışma   Derneği​İlhan TEKCAM

Çorum Alevi Kültür Merkezi                                                                        ​​​Nurettin AKSOY   

 Amasya Merzifon Rumi Hoca Kültür Derneği Başkanı                            Serdar AYDOĞDU   

  Kececi köyü Cem Evi                                                                                     Cafer pehlivan

 Amasya Merzifon Sıtkı Baba Derneği Başkanı                                         ​​Cemal ZENGİN       

 Samsun Lâdik Mehmet Tahir Efendi Derneği Başkanı                            ​​Seydi Rıza KABADAYI

 Trabzon Akçaabat Eski Köyü Mahallesi Derneği Başkanı​​                       Yaşar BAYIR   

 Samsun Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı​​​​                                       Yücel ÖZTÜRK

 Amasya Merzifon Dikilitaş Kültür Derneği Başkanı                                ​​Müntahip KONUK 

 Çorum Osmancık Koyun Baba Kültür Derneği Başkanı                         ​​​Satılmış ÖZCAN

« Previous Post
Next Post »