Basına, Kamuoyuna

                                                BASINA, KAMUOYUNA

           

 Isparta’da Cem evi açılışı için davet edilen ve açılışta Alevilerin, görüş, düşünce, önerilerini kürsüden tüm Dünyaya bir daha anlatmaya çalışan,  Pir Sultan Abdal Kültür dernekleri genel başkanı, Gani Kaplan kürsüde konuşurken,  ifadesinde “Diyanet İşleri Kaldırılsın.) sözü hoşuna gitmediği için Isparta belediye başkanı Şükrü Başdeğirmen yerinden kalkarak kaplanın bulunduğu kürsüye doğru yürüdü. Başdeğirmen, “Kaplan’ın kürsüden indirmeden programa devam edilmeyeceğini söyledi.”  Yaptığı bu davranışı ile belediye başkanı ülkemizde Alevi örgütlülüğünde önemli bir yer edinen Pirsultan Abdal örgütlü yapısına, düşüncesine yönelik fiili bir hakarette bulunmuştur. Bu davranışını kabul etmemiz mümkün değildir. Başta Gani Kaplan ve Tüm Alevilerden özür dilemelidir. Aynı zamanda belediye başkanı Anayasal suç işlemiştir. Anayasamızın 24 ve 25 maddelerine göre  “ herkes vicdan, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı gibi dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamayıp suçlanamaz.”  İfadesiyle belirtmiştir.

         Ülkemizde Örgütlü veya örgütsüz mücadele veren alevi örgütlerinin ortak düşüncesi olan “Diyanet İşleri Başkanlığı kaldırılsın” ifadesi bir anlamıyla mevcut Anayasamızla ’da çelişir durumdadır. Anayasamızın 2 madde: “ Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir” ifadesinde yer alan “Laiklik” ilkesine de tezat oluşturmaktadır.   Laik Devletin dini olmaz. Laik devlette zorunlu din dersi olmaz. Gani Kaplan başkanın ifadeleri bir anlamıyla açık net bir biçimde “Anayasal bir Devlet yapısı olsun” ifadesidir. Ülkemizi hukuksal yapıdan uzaklaştıran, her türlü anlayışın karşısındayız. Gani Kaplanın bu haklı konuşmasını destekliyoruz.

         O gün Cem evi açılışına konuşmacı olarak davet edilen, Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE) Genel Başkanı Celal Fırat ve Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı  (HBVAKV) Genel başkanı Ercan Geçmez ’in belediye başkanının bu tavrına yönelik kürsüye çıkmayarak protesto etmesini anlamlı, yerinde bir eylem olarak görüyoruz.

       Alevilerin haklı talepleri nerede dile getirilirse getirilsin, bu talepleri dile getirenlerin Karedeniz Alevi Bektaşi Federasyonu KAB-FED) olarak yanında yer alacağız.

            Muharrem ERKAN

           KAB-FED Gen. Bşk.

« Previous Post
Next Post »