Basına kamuoyuna

BASINA KAMUOYUNA

       02.10.2021 Cumartesi günü saat 11.00 de Gürgentepe belediyesi kültür salonunda dursun Ali Göktepe adlı kişinin organize ettiği  “ Horasan erenleri ve Hacı Bektaş Veli” konulu paneli sunumu yapılacağı bildiriminde bulunulmuştur. Panelist kim, kimlerdir? Belirtilmemiştir. 193 devletten oluşan Birleşmiş milletler eğitim, bilim ve kültür örgütü ( UNESKO) 40. Genel konferans kararıyla 2021 yılı için ülkemizin önerisi Azerbaycan, İran İslam Cumhuriyeti, kuzey Makedonya ve Romanya’nın desteği ile “Hacı Bektaş veli, yunus emre, Ahi Evran yılı” olarak kabul edilmiştir. Başta Mürşidimiz Hünkâr Hacı Bektaş Veli ve yol ulularımız, Yunus Emre, Ahi Evran pirlerimizin isimlerinin geçmemesi manidardır.

      Program’da protokolden bahsedilmektedir, kim ve kimlerden oluşmaktadır bu protokol? Katılımcıların bu isimleri bilmesi neden saklanılmakta, afişte yer verilmemektedir?

      Biz Aleviler, birileri istedi, gönülleri hoş olsun diye Cem birlemeyiz. (bir araya gelmeyiz) bir araya gelindiğinde Erkanlar yürütülür. Burada hangi erkanı yürüteceksiniz. (musahiplik, dardan indirme, görgü, ikrar ve Nikâh, Hakka yürüme, muhabbet erkânı) belirtilmemiş, sadece bir araya geleceğiz (Cem olacağız) denilmektedir. Biz yola ikrar vermiş, yol hizmet erleriyle beraber, hizmetin konusu, anlamı doğrultusunda Cem oluruz.(bir araya geliriz) yol ulumuz Kul himmet söyle buyurur;

 Erenler cemine her can giremez. Edep Erkan Yol olmayınca .                                                               Her Kamberim diyen Kamber olamaz.                                                                                                                         Şahın Kamberine Kul olmayınca.                      

  Erkanların olmadığı yerde, yol, edep olmaz. Hele, hele protokole uygun bizim inancımızda da erkân mevcut değildir.

     Bu etkinlik Aleviliği, Alevileri Asimile etme, yok etme, gerçek faaliyetlerinin dışında farklı bir kanala yönlendirme çabasıdır. Bir zamanlar “cami cem evi” projeleriyle benzerlik göstermeleri de manidardır.

     Bu nedenlerden dolayı, bizim inancımızı, Amacının dışında uygulamaya çalışan,  Dursun Ali Göktepe ye ve bu etkinliğe, katkı sunup destek verenlere aşağıda isimleri olan örgütler olarak sıcak bakmadığımızı, ulusal ve uluslararası duyarlı kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. 

           Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu

           Ordu Alevi Kültür Derneği

           Ünye Alevi Kültür Derneği

            Ünye Üç pınar Köyü Derneği

            Samsun Salı Pazarı Kültür Derneği                                                                                                                                                                                            Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği

« Previous Post